CyberSecurity Dialogues

Virgilius Stanciulescu

Head of the IT Division at the ANCOM

Cu o experiență de 20 de ani IT&C, atent la trend-urile și provocările de ordin strategic și tehnic pe care evoluția digitală le impune, conduce Direcția IT a ANCOM. Virgilius încearca cu spirit analitic și managerial să ducă ANCOM pe drumul transformării digitale. Viziunea sa este un ANCOM digital, cu sisteme informatice distribuite, interdepartamentale, interoperabile, sigure, o parte din sistemele de bază fiind operaționale și constituind bază de dezvoltare în continuare. Sistemul Integrat pentru Managementul Spectrului Radio, un sistem critic pentru managementul comunicațiilor în România este unul dintre ele, iar platforma eControl i-a urmat. Virgilius are un doctorat Magna cum Laude, a avut colaborări cu Universitatea Tehnică, este certificat în ethical hacking, expert în competitive/ business intelligence, expert în securitatea infrastructurilor critice și a managementului informațiilor de securitate națională. Este membru în proiectul Sistemul Național pentru Combaterea Criminalității Informatice, a participat la mai multe exerciții de cooperare in vederea respingerii atacurilor cyber.

Virgilius Stanciulescu is Head of the IT Division at the ANCOM (the Romanian National Authority for Administration and Regulation in Communications). With 20 years of IT&C
experience, attentive to the strategic and technical trends and challenges that digital evolution imposes, Virgilius leads ANCOM’s IT Directorate, trying with analytical and managerial spirit to lead ANCOM on the path of digital transformation. His vision is a digital ANCOM, with distributed, interdepartmental, interoperable, secure IT systems, with some of the core systems operational and forming the basis for further development. The Integrated System for Radio Spectrum Management, a critical system for communications management in Romania is one of them, and the eControl platform followed him. Virgilius holds a PhD Magna cum Laude, has collaborated with the Technical University, is certified in ethical hacking, expert in competitive/business intelligence, expert in critical infrastructure security and national security information management. He is a member of the National System for Combating Cybercrime project, has participated in several cooperation exercises to repeln cyber attacks.