CyberSecurity Dialogues

Stéphane Mortier

Deputy head of the Centre for Economic Security and Protection of Enterprises, French Gendarmerie, France

Stéphane Mortier este şef adjunct al Centrului de securitate economică şi
protecţie a întreprinderilor (CSECOPE) din cadrul Direcţiei Generale a
Jandarmeriei Franceze şi membru al Comunităţii de cercetare a Jandarmeriei
Naţionale (CREOGN). Este lector la Universitatea Gustave Eiffel. Este licenţiat în
ştiinţe politice, sociologie şi relaţii internaţionale la Universitatea Liberă din Bruxelles
(ULB), în management strategic şi inteligenţă economică la École de Guerre
Économique şi are un doctorat în management la Paris 1 Pantheon-Sorbonne. De
asemenea, este reprezentantul secţiilor străine ale Uniunii Absolvenţilor ULB şi
prezidează secţiunea franceză (UAEF). În acest cadru, el dezvoltă proiecte de
cooperare în Africa. Este lector la Ecole de Guerre Économique (lupta împotriva
spălării banilor), la Universitatea din Likasi – RDC (strategie, dreptul afacerilor). Este
membru fondator al Cercle K2 şi membru activ al Association pour l’Unification du
Droit en Afrique (UNIDA). Este autorul mai multor publicaţii privind inteligenţa
economică.

Stéphane Mortier is deputy head of the Centre for Economic Security and Protection
of Enterprises (CSECOPE) within the General Directorate of the French
Gendarmerie and a member of the Gendarmerie National Research Community
(CREOGN). He is assiciate lecturer at the University Gustave Eiffel. He has a degree
in political science, sociology and international relations from the Université libre de
Bruxelles (ULB), in strategic management and economic intelligence from the École
de Guerre Économique, and  a doctorate in management at Paris 1 Panthéon-
Sorbonne. He is also the representative of the foreign sections of the ULB Alumni
Union and chairs the French section (UAEF). Within this framework, he develops
cooperation projects in Africa. He is a lecturer at the Ecole de Guerre Économique
(Anti-Money Laundering), at the University of Likasi – DRC (Stategy, Business law).
He is a founding member of the Cercle K2 and an active member of the Association
pour l’Unification du Droit en Afrique (UNIDA). He is the author of some  publications
on economic intelligence.