CyberSecurity Dialogues

Luca Tenzi

International expert Security and Organizations Resilience Consultant at the IAEA (UN-Vienna) (Switzerland)

Luca Tenzi este senior expert principal, contractual la IAEA (Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică, ONU-Viena). Luca este expert în securitate corporativă, cu aproape 25 de ani de experienţă în companii cotate la bursă – a condus operaţiuni de securitate într-o amplă varietate de medii. Experienţa sa acoperă numeroase sectoare, inclusiv industria prelucrătoare, industria farmaceutică, tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor, instituţiile financiare şi toate companiile Fortune 100 şi 500 şi este completată de experienţa în cadrul agenţiilor specializate ale ONU, inclusiv în cadrul agenţiei principale pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor. Susţinător puternic al convergenţei securităţii fizice şi TIC. Gânditor strategic inovator, cu un istoric dovedit de cooperare, el lucrează în prezent la proiecte de convergenţă şi integrare tehnologică. A publicat articole privind securitatea fizică, organizaţională şi TIC şi a fost invitat să prezinte observaţii în reviste de specialitate sau geopolitice şi la seminarii internaţionale, prezentând riscurile de securitate emergente sau latente pentru companiile care se confruntă cu noi ameninţări asimetrice. Are o diplomă postuniversitară în Managementul securităţii şi al situaţiilor de urgenţă de la Universitatea Bocconi, un masterat în Managementul criminalităţii şi al riscurilor de la Universitatea din Leicester şi un DAS în Managementul riscurilor de întreprindere de la HEG-SO (Geneva).

Luca is currently contractual senior expert at the IAEA (International Atomic Energy Agency, UN-Vienna). Corporate security expert with nearly 25 years of experience in publicly traded companies – has led security operations in diverse environments. His experience spans multiple industries, including, manufacturing, pharmaceuticals, information and
communications technology as well as financial instititutions, all Fortune 100 and 500 companies. Complemented by experience in specialised UN agencies, including the lead agency for information and communication technologies. Strong advocate for the convergence of physical security and ICT security. Innovative strategic thinker with a proven track record of cooperation, currently working on technology convergence and integration projects. He has published articles on physical, organisational and ICT security, and has been invited to present remarks in industry or geopolitical journals and international seminars presenting emerging or latent business security risks exposing new asymmetric threats. He holds a Post-Graduate degree in Security and Emergency Management from Bocconi University, a Master in Crime and Risk Management from Leicester University, and a DAS in Corporate Risk Management from HEG-SO (Geneve).