CyberSecurity Dialogues

Laurent Chrzanovski

Founder and Director, Cybersecurity Dialogues and Cybersecurity Trends

Cu un doctorat în arheologie romană obţinut la Universitatea din Lausanne, un postdoctorat de cercetare în Istorie şi Sociologie la Academia Română şi o Habilitare UE pentru a conduce doctorate în istorie şi ştiinţe conexe, Laurent Chrzanovski este profesor în cadrul Şcolii doctorale a Universitătii Lucian Blaga din Sibiu si profesor invitat în cadrul Şcolii doctorale a Universitătii din Geneva, Lyon II şi Varşovia. Predă anual cursuri postdoctorale în cadrul mai multor universităţi din top 200 din UE. Este autorul/editorul a 42 de cărţi, a mai mult de 150 de articole ştiinţifice şi a tot atâtea articole pentru publicul larg. În cadrul securităţii cibernetice, Laurent Chrzanovski este membru şi consultant contractual în cadrul grupului de experţi al ITU (ONU-Geneva). El a fondat şi dirijează anual Congresele de partenariat Public-Privat “Cybersecurity Dialogues” (România, Italia, Elveţia). În acelaşi spirit de colaborare Public-Privat,este co-fondator şi redactor-şef al singurei reviste trimestriale de conştientizare a securităţii cibernetice, Cybersecurity Trends, publicată în limbile română, franceză, engleză şi italiană. Principalele domenii de studiu sunt axate pe relaţia dintre comportamentele umane greşite sau periculoase în lumea digitală, precum şi pe cea care priveste găsirea unui echilibru corect între securitate şi confidenţialitate pentru cetăţenii “digitali”.

With a PhD in Roman Archaeology obtained at the University of Lausanne, a Postdoctoral Research Degree in History and Sociology at the Romanian Academy of Sciences, and an EU Habilitation to direct PhDs in History and related sciences, Laurent Chrzanovski is Professor at the doctoral School of the Sibiu State University and Permanent Invited Professor at the doctoral Schools of the Universities of Lyon II, Geneva and Warsaw; he teaches postdoctoral courses within top-200 EU Universities. He is the author/editor of 42 books, of more than 150 scientific articles and of as many general-public articles. In the frame of cybersecurity, Laurent is member and contractual consultant of the ITU roster of experts. He founded and manages the yearly “Cybersecurity Dialogues” PPP Congresses (Romania, Italy, Switzerland), organized in partnership with the highest international and national authorities . In the same spirit and with the same partnerships, he is co-founder and redactor-in-chief of the first cyber security awareness quarterly journal, Cybersecurity Trends, published in Romanian language since 2015, with English and in Italian versions since 2017. His main domains of study are focused on the relationship between the human behaviours and the digital world as well as the assurance of finding the right balance between security and privacy for the “e-citizens”.