CyberSecurity Dialogues

Gaetano Sanacore

Scientific Director of National Committee for Electrical Grid Cyber Security, Italy

Gaetano Sanacore este directorul științific al Comitetului național pentru securitatea cibernetică a rețelelor electrice, reziliența și continuitatea afacerilor, în cadrul căruia joacă un rol activ din 2015. De asemenea, lucrează ca manager de securitate OT pentru Security & Cyber Defence din cadrul grupului A2A S.p.A., înainte de care a ocupat funcția de director tehnic pentru protecția sistemelor electrice, sisteme SCADA și securitate cibernetică IIoT/OT pentru sistemele electrice de generare și transport de energie.

Gaetano is the Scientific Director of National Committee for Electrical Grid Cyber Security, Resilience and Business Continuity, in which he has been playing an active role since 2015. He also works as an OT Security Manager for A2A S.p.A. Group’s Security & Cyber Defence, prior to which he served as Technical Manager for electrical systems protection, SCADA systems & IIoT/OT Cyber Security for electrical systems in the generation and transmission of energy.