CyberSecurity Dialogues

Dan Cîmpean

Director Romanian National Cyber Security Directorate

Dan Cîmpean este Director General Directoratului Național de Securitate
Cibernetică (DNSC). A acumulat peste 20 de ani de experiență în domeniul
securității cibernetice și al managementului de risc la Bruxelles, București și la nivel
internațional. A condus echipe de profesioniști care au sprijinit instituțiile europene,
autoritățile naționale competente în domeniul cibernetic și marile corporații în
definirea și implementarea politicilor, strategiilor, măsurilor operaționale și tehnice de
securitate cibernetică. În mai 2020 a fost numit director general al CERT-RO prin
decizie a prim-ministrului României, cu misiunea de a transforma această
organizație. Dan este membru al Consiliului de Administrație al Agenției pentru
Securitate Cibernetică a Uniunii Europene (ENISA), membru al Consiliului de
Administrație al Centrului European de Competențe Industriale, Tehnologice și de
Cercetare în domeniul Securității Cibernetice (ECCC). Este, de asemenea,
președinte al Consiliului de guvernanță al programului CEF Telecom Cybersecurity al
UE.

Dan Cîmpean is General Director of the National Directorate of Cybernetic Security
(DNSC), Romania. Dan accumulated over 20 years of experience in cyber security,
risk management in Brussels, Bucharest and internationally. He led professional
teams supporting European Institutions, National Cyber Competent Authorities, and
large corporates in defining and implementing cyber security policies, strategies,
operational and technical measures. In May 2020 he was appointed as General
Director of CERT-RO by decision of the Romanian Prime Minister, with the mission
to transform this organisation. Dan is member of the Management Board of the
European Union Agency for Cybersecurity (ENISA), member of the Governing Board
of the European Cybersecurity Industrial, Technology and Research Competence
Centre (ECCC). He is also Chairman of the Governance Board of the EU CEF
Telecom Cybersecurity programme.