CyberSecurity Dialogues

Cătălin Pătrașcu

Cybersecurity Expert, NTT DATA Romania

Cătălin este un profesionist în domeniul securității cibernetice cu peste 10 ani de experiență practică în domeniu, activând în prezent ca Global Security Operations Manager la CyBourn, ajutând companiile din mai multe industrii și zone geografice să își îmbunătățească starea de securitate cibernetică prin intermediul serviciilor moderne de securitate administrată, precum SOCaaS și ManagedXDR. În rolurile sale anterioare, Cătălin a acumulat experiență în furnizarea de servicii și implementarea de proiecte pentru întreprinderi mari din Fortune 500, acoperind diferite industrii precum cea bancară, de sănătate, asigurări, energie, retail etc. În calitate de fost coordonator al echipei de răspuns la incidente din cadrul CERT-RO/DNSC, Cătălin a participat și a coordonat mai multe activități de răspuns la incidente cibernetice la nivel național și european și a planificat și moderat diverse exerciții cibernetice naționale și europene. Cătălin a colaborat în mai multe rânduri cu organizații europene, cum ar fi Agenția pentru Securitate Cibernetică a Uniunii Europene (ENISA) și Biroul pentru Programul de combatere a criminalității cibernetice al Consiliului Europei (C-PROC), în domeniul securității și criminalității cibernetice, cu un accent deosebit pe consolidarea capacităților CERT-urilor/CSIRT-urilor și pe cooperarea acestora cu autoritățile de aplicare a legii.

Cătălin is a cybersecurity professional with over 10 years of practical experience in the field, currently activating as Global Security Operations Manager at CyBourn, helping businesses across multiple industries and geographies to improve their cybersecurity posture through modern Managed Security Services, such as SOCaaS and ManagedXDR. In his previous roles, Catalin accumulated experience in delivering services and implementing projects for large businesses in Fortune 500, covering industries like Banking, Healthcare, Insurance, Energy, Retail, etc. As a former coordinator of the Incident Response Team within CERT-RO/DNSC, Cătălin took part in and coordinated multiple nation-wide and European-wide Cyber Incident Response activities and planned and moderated various national and European cyber exercises. Cătălin has multiple collaborations with European organization, such as The European Union Agency for Cybersecurity (ENISA) and Cybercrime Programme Office of the Council of Europe (C-PROC), in the areas of cybersecurity and cybercrime, with a special focus on CERTs/CSIRTs capacity building and their cooperation with Law Enforcement.