CyberSecurity Dialogues

Bogdan TOPORAN

directorul BISS | Best Internet Security

Dl. Bogdan Toporan este fondatorul şi directorul BISS | Best Internet Security, una dintre primele societăti 100% româneşti concentrate exclusiv pe securitate cibernetică, înfiinţată în 2001. Dl. Toporan are o experienţă de peste 15 ani de dedicaţie în sectorul securităţii cibernetice, introducând în mod activ tehnologii de securitate pe piaţa românească, împreună cu exploatarea informaţiilor pe care acest domeniu extrem de dinamic le oferă.
Pasionat de securitatea informaţiilor şi modele practice de a o face să funcţioneze eficient în medii foarte eterogene, Dl. Toporan a fost implicat în toate proiectele BISS, de la stabilirea liniei de pornire în privinţa securităţii, la protecţie, remediere şi soluţionare. Preocupările curente includ “security intelligence” şi servicii relevante de securitate cibernetică operaţională, grefate pe ecosistemul românesc de securitate.

Mr. Bogdan Toporan is Founder and Managing Director of BISS | Best Internet Security, one of the first 100% Romanian companies focused entirely on cyber security, established 2001. Mr. Toporan carries an expertise of more than 15 years of dedication to the cyber security field, actively introducing security technologies to the Romanian marketplace, along with leveraging the hype type of information this particularly dynamic field of work has to deliver.
Passionate about information security and practical models of making it work for very heterogeneous environments, Mr. Toporan was involved in all BISS projects, from security base lining, to valid protection, remediation and resolution. Current interests outline security intelligence and relevant operational cyber security services, mapped on the Romanian security ecosystem.