VIRGIL SPIRIDON

VIRGIL SPIRIDON

VIRGIL SPIRIDON

PaperCYBERCRIME –challenges and transversal issues

-main challenges for cybercrime and electronic evidence
-electronic evidence in the cloud
-transversal issues

PDF : 3 SPIRIDON COE_Trends&Threats2019

Dl. Virgil Spiridon este Director de operaţiuni al Oficiului Consiliului Europei în domeniul criminalităţii informatice (C-PROC). A fost Adjunct al inspectorului general al Poliţiei Române, Director al Direcției de Combatere a Criminalității Organizate (DCCO) din Poliţia Română şi Coordonator în cadrul proiectului european EMPACT/ EUROPOL, pe linia criminalității informatice (Fraude cu cărți de credit).

Mr Virgil Spiridon is Head of Operations for the Cybercrime Programme Office of the Council of Europe (C-PROC). He has been Deputy Chief of the Romanian National Police, Head of the Direction for Countering Organized Crime (DCCO) within the Romanian National Police and Coordinator, within the European project EMPACT/ EUROPOL, of the Cyber Criminality line (Credit card frauds).

Programul de infracţiuni cibernetice al Consiliului Europei (C-PROC) în Bucuresti, Romania este responsabil cu asistarea ţărilor din toata lumea în întărirea sistemelor lor juridice pentru a răspunde la provocările infracţiunilor cibernetice şi dovezi cibernetice pe baza standardelor Convenţiei de la Budapesta privind Infracţiunile Cibernetice. Aceasta include suport pentru:

 • Întărirea legislaţiei privind infracţiunile cibernetice şi dovezi electronice în linie cu domnia legii şi standardele drepturilor omului (inclusiv protecţia datelor)
 • Pregătirea judecătorilor, procurorilor şi organelor de aplicarea legii
 • Stabilirea de unităţi specializate în infracţiuni cibernetice şi criminalistice şi îmbunătăţirea cooperării intre agenţii
 • Promovarea cooperării publice/private
 • Protejarea copiilor contra violentei sexuale online
 • Creşterea eficienţei cooperării internaţionale

C-PROC, cu funcţia sa de construire a capacitaţii, complementează munca Comitetului Convenţiei privind Infracţiunile Cibernetice (Cybercrime Convention Committee – T-CY) prin care statele membre urmează implementarea Convenţiei de la Budapesta.


The Cybercrime Programme Office of the Council of Europe (C-PROC) in Bucharest, Romania is responsible for assisting countries worldwide in strengthening their legal systems capacity to respond to the challenges posed by cybercrime and electronic evidence on the basis of the standards of the Budapest Convention on Cybercrime. This includes support for:

 • Strengthening legislation on cybercrime and electronic evidence in line with rule of law and human rights (including data protection) standards
 • Training judges, prosecutors and law enforcement officers
 • Establishing specialized cybercrime and forensic units and improving interagency cooperation
 • Promoting public/private cooperation
 • Protecting children against sexual violence online
 • Enhancing the effectiveness of international cooperation

C-PROC, with its capacity building function, complements the work of the Cybercrime Convention Committee (T-CY) through which State Parties follow the implementation of the Budapest Convention.