Taxa de participare este de 65 EURO (plus TVA)/persoană, în care sunt incluse : permis de participare la eveniment, materiale informative, catering.

Prin prezenta, confirmăm participarea următorilor reprezentanţi ai companiei noastre:

CONDIŢII ŞI MODALITĂŢI DE PLATĂ

Plata se face în lei, la cursul LEI/EURO al BNR din ziua plăţii, în contul Meta Ring SRL RO86 BREL 0002 0009 4632 0100 deschis la LIBRA BANK, Sucursala ION MIHALACHE, Bucuresti. Factura va fi întocmită cu data înscrisă pe OP.

ANULAREA ÎNSCRIERII

Dacă, din motive de forţă majoră, doriţi să anulaţi înscrierea, sunt necesare următoarele demersuri:

• Renunţarea la participare se aduce la cunoştinţă organizatorilor numai în scris (pe fax sau e-mail, cu semnătură şi ştampilă).

• În cazul în care anularea se comunică până la data de 31 mai 2019, sumele plătite vor fi returnate, mai puţin 35% din suma totală, reprezentând cheltuieli administrative.

• În cazul în care anularea se comunică după data de 31 mai 2019, sumele plătite nu vor fi returnate.